Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje ja erityishuollon myöntämiskriteerit

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Ikääntynyt näkövammainen, henkilökohtainen apu

Plats för profilbild

Ksn ry ja Näkövammaisten liitto
30. september 2022 klockan 10.42.54

Määritelmä pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista ei saa sulkea näkövammaisuutta aiheuttavia silmäsairauksia pois.

Henkilökohtaisen avustajan työehtoja olisi syytä tarkastella. - Heta:n TES:iä tulee soveltaa kaikille henkilökohtaisille avustajille. Avustajista on jo nyt pula, heikot työehdot eivät paranna tilannetta.

(Liittyen kohtaan 1.2.1 Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu)

Näkövammaisten liitto ja Keski-Suomen Näkövammaiset vaikuttajatyöryhmä