Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavien ja asumispalvelujen myöntämisperusteet

Pratbubbla 8
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Puute luonnoksessa?

Plats för profilbild

Autiewmn
20. september 2022 klockan 11.48.55

Jo teidän mietinnön otsikointi vajaa. Miksi puhutaan aina mielenterveyden häiriöstä? Oikeampi termi olisi mentaalihyvinvointi. Ei sanallakaan taidettu mainita neurokirjon ilmiöitä, autismi, adhd. Ne eivät ole mielen sairauksia joista pitäisi tai edes voisi tulla " terveeksi" teidän tarkoittamalla tavalla, jos puhutte vaan mielenterveydestä.
Uskon että suurimmalla osalla päihteidenkäyttäjistä on joku neurokirjon, siis aivojen hermoverkkojen ERILAISUUS, joka vaikuttaa kaikkeen. Ei mielenterveyden häiriö!
Nyky" hoito" on siis aivan toimimatonta. Toivottavasti jatkossa autismipiirteet osataan ottaa paremmin huomioon eikä puhuta aina vaan ahdistuksesta ja masennuksesta! Juurisyy on aivojen erilaisuudessa, jota neurotyypillinen maailma ei osaa oikein ottaa huomioon eikä järjestetä oikeanlaisia, yksilöllisiä tukipalveluja. Siihen on oltava erityisosaamista. Luonnos ei lainkaan vakuuttanut.


Koulutusta asiaan lisää kaikille sote- toimijoille, myös mietintöjen laatijoille, ja uusimman tieteellisen aivotutkimuksen oikeanlaista soveltamista käytäntöön.
Paljon oli sanoja mietinnössä, suurin osa turhia jos juurisyytä ei ymmärretä - tai edes haluta ymmärtää. Asenteen muutosta joka tasolle sote- alueelle. Tasa- arvoinen ja osaava neuropsykologisten henkilöiden diagnosointi joka kuntaan!