Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavien ja asumispalvelujen myöntämisperusteet

Pratbubbla 8
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asuminen tukeminen (tuettu asuminen kotona)

Plats för profilbild

Kati
3. oktober 2022 klockan 10.26.59

Jos tämä palvelu halutaan pitää kuntouttavana, se tulee rajata tarkemmin. Tukipalvelua myönnettäessä on tarpeellista, että koko hyvinvointilalueella on sovittu ns. maksimiaika, minkä tukea voi saada. Esimerkiksi kaksi vuotta. Tämän lisäksi on tarpeellista sopia koko alueelle, että minkä ajan kuluttua palvelua voi taas sama asiakas saada, esimerkiksi kolmen kuluttua palvelun loppumisesta tilanne voidaan arvioida uudestraan, ja aloitetaan uudelleen puolen vuoden kuluessa edellisen kauden päätyttyä. Ellei näin toimita, on vaara että kotiin annettavasta tukipalvelusta tulee useille asiakkaille vuosikausia kestävä katkeamaton tukipalvelu. Loputtomasti jatkuva palvelu ei edistä kuntoutumista, vaan on kotihoidon kaltainen, ja johtaa yhä huonompikuntoisten henkilöiden kotona asuttamiseen sen sijaan, että heille tarjottaisiin palveluasuminen. On vaarana, että säästösyistä kotiin annettavien mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöresurssi käytetään väärin.

Plats för profilbild

Tiina
3. oktober 2022 klockan 23.15.21

Erittäin hyvä kommentti.
Näillä Katin ehdottamilla linjauksilla turvataan yksilötason palvelut eikä ketään voida jättää ns. lain puitteissa , heitteille.
Varsinkin pienillä paikkakunnilla resurssit ovat pienet, palvelu keskittyy liiaksi lääke ja ns. ylläpitohoitoon , ei kuntouttamiseen tai oikea-aikaiseen oikeanlaiseen palvelumuotoon.

Plats för profilbild

Tiina
3. oktober 2022 klockan 23.34.31

Entä jos kunnasta, kaupungista puuttuu päiväkeskustoiminta, asumispalveluyksikkö, tukiasunnot, kolmannen sektorin toiminta vähäistä?
Näihin em asioihin on kotipaikkakunnallani suuri, huutava tarve ja pula.
En ehtinyt lukea kuuluiko tähän kriisiasunnot, nekin pitäisi saada jokaiselle pk niin ettei tuen/ avun tarvitsijan tarvitse odottaa kadulla, vaihtaa moneen paikkaan.
Meillä ei käytetä esim. riittämättömän tyntekijämäärän tukena kokemusasiantuntijoita.
Jotta lain vaatimat tavoitteet saavutetaan , tarvitaan uusia yksiköitä.
Päihdekuntoutujien/ rikostaustaisten tukipalvelut ovat välttämättömiä heidän erityistarpeidensa vuoksi heidän tukea, palvelua ei voi kokonaisvaltaisesti järjestää kuntoutusta/ hoitoa samoissa tiloissa mt-palvelutarpeellisten kanssa.
Jos näin on, kullekkin pitää olla omat palvelumuodot.
Kolmannen sektorin toimintaa pitää tukea lain turvin .
Kristillistä työtä usein väheksytään vaikka sen osuus järjestö, yhditystoiminnan alueella on suuri ja siellä jos missään, työtä tehdään vapaaehtoisvoimin.
Palveluntarpeen arviointi moniammatillisessa tiimissä
Henkilön kuuleminen ja sen huomioon ottaminen ja sen tekemättä jättämisen seuraukset.
vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käyttäminen ja tukeminen
Palvelu ei voi perustua tarjonna puuttuessa vajaamittaiseen tukeen.
Näitä asioita kehitettäessä on hyvä kuunnella /haastatella ihmisiä jotka ovat jo palvelujen/tuen piirissä.
Harmittaa että aikaa oli näin vähän, olisin halunnut kommentoida paljon ja muutakin