Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohje

Pratbubbla 11
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kotipalvelu

Plats för profilbild

Hennariikka
20. september 2022 klockan 13.30.37

Se ei ole siivousta. Sitä varten on erilliset ostopalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelu työntekijän ammattinimikkeellä ei tehdä siivoustyötä. Tämä tulee olla kriteereissä epäselvyyksien välttämiseksi.