Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Täydentävän toimeentulotuen myöntämiskriteerit

Pratbubbla 10
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Hautauskulut, ateriamaksut

Plats för profilbild

?
20. september 2022 klockan 20.17.13

Hautauskulujen myöntäminen maksusitoumuksina ihmetyttää. Onko maksusitoumuksena myönnetty tuki tarkoitus periä myöhemmin takaisin, jos pesässä ilmeneekin varoja perunkirjoituksessa? Vainajan tilihän saattaa olla tyhjä, vaikka omaisuutta olisi. Tämä omaisuus ei välttämättä näy mitenkään ennen perunkirjoitusta. Tuleeko hva myöntämään siten hautausavustuksen kaikille vainajille, joiden tili on tyhjä? Perukirjaa ei tarvitse esittää? Miksi vainajalle on myöskään tarpeen tehdä perustoimeentulotukihakemus missään tilanteessa, kun Kela huomioi vainajan tulot ja menot laskelmalla ainoastaan kuolinpäivään asti.

Ateriamaksujen osalta kunnissa on vähennetty myös tyypillisesti alimman hoitotuen ylittävä osuus. Jääkö tämä huomioimatta hva:lla?

Lisäksi, mitä tarkoitetaan sillä, että täydentävässä toimeentulotuessa ei huomioida 80 e tulonylitystä? Vähennetäänkö kaikissa menolajeissa?

Plats för profilbild

Aleksi
20. september 2022 klockan 21.44.25

Jyväskylässä on 2017 vuodesta alkaen vähennetty perustoimeentulotuen ylijäämästä 80€, kun hakee täydentävää toimeentulotukea. Kaikissa menolajeissa.