Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Täydentävän toimeentulotuen myöntämiskriteerit

Pratbubbla 10
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Lääkemaksusitoumuksista

Plats för profilbild

Leena K
27. september 2022 klockan 19.40.25

Täydentävän toimeentulotuen linjauksessa ei otettu kantaa lääkemaksusitoumuksen myöntämiseen lainkaan.

Koska Kelan perustoimeentulotuen laskelmassa lääkkeet huomioidaan eri tavalla kuin muut menot, myös täydentävän ohjeissa ja harkinnassa lääkkeitä on tarkasteltava erikseen.

Kela ottaa lääkkeet mukaan laskelmaan vain ostetut lääkkeet (kuitit). Jos asiakkaalla ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa lääkkeitä, niitä ei saa laskelmaan näkyviin. Kela ei myönnä maksusitoumusta apteekkiin, jos muiden menojen laskelma on ylijäämäinen, vaikka lääkärin määräämät lääkkeet olisivat asiakkaalle liian kalliita ostaa.

Olen kuullut, että joissakin kaupungeissa katsotaan (kiireenkö vuoksi?) niin mekaanisesti kelan laskelmaa, että lääkemaksusitoumusta ei myönnetä, jos laskelma on ylijäämäinen.

On asiakkaita, joilla on niin paljon lääkkeitä, että jos lääkkeiden kustannukset otettaisiin sellaisenaan mukaan laskelmaan, menot ylittyisivät reilusti yli viidelläkin sadalla. Voiko asiakkaan oikeuden elämään ja terveyteen sivuuttaa yhden laskelman perusteella, varsinkin kun moni sairas ihminen (ilman lääkkeitä) ei edes jaksa tai osaa lähettää kaikkia liitteitä Kelaan. Laskelman antama tieto voi olla hyvin kaukana todellisesta taloustilanteesta. Monen aikuissosiaalityön asiakkaan laskelma kertoo käytännössä vain vuokran määrän, eli monta laskua on jäänyt lähettämättä Kelaan.

Sosiaalityön asiantuntija tietää ja tuntee asiakkaan tilanteen, velkaantumisen ja arjen hallinnan puutteen, ja mahdollisen edunvalvontahakemuksen. Asiakkaan täytyy valita ruoan tai lääkkeiden välillä - ja silloin usein ruoka voittaa. Ostamatta jätetyt lääkkeet eivät auta, ja riskinä on terveyden heikentyminen tai jopa romahtaminen.

Maksusitoumus lääkkeisiin on inhimillinen ja - budjetin näkökulmasta - kustannustehokas ratkaisu. Jos asiakas päätyy ilman lääkkeitään sairaalahoitoon, se maksaa varmasti enemmän. Lääkehoidon turvaaminen vähentää myös terveydenhuollon kuormitusta, mikä nykyisen kriisin aikana on varsin tärkeää.

Se, että perustoimeentuki turvaa asumisen ohella asuntosijoittajien vuokratulot, mutta ei varmista lääkehoitoa, on perustoimeentulotuen valuvika, mielestäni - mutta täydentävän toimeentulotuen linjauksessa on nyt mahdollisuus käyttää korjaavaa harkintaa.