Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Osallisuusohjelma

Plats för profilbild

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
18. oktober 2022 klockan 16.20.17

Yleisenä huomiona nostaisimme esiin, että jo asiakirjojen sisällön - osallisuus ja yhteistyö - näkökulmasta olisi ollut tärkeä varmistaa avoimeen kommentointiin riittävän pitkä aika sekä mahdollisimman laaja ja kohdennettu viestintä asiasta. Nyt kommentointimahdollisuus osui syyslomaviikon kanssa päällekkäin, mikä on voinut merkittävästi vähentää eri yhteisöjen ja ihmisten mahdollisuuksia perehtyä asiakirjoihin ja osallistua niiden kommentointiin.

Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelma on laaja ja hyvinkin yksityiskohtainen asiakirja. Ohjelmassa on hyvää se, että se pitää sisällään erilaisia konkreettisia menetelmiä ja tapoja osallisuuden varmistamiseksi, toimenpiteet aikatauluineen sekä mittarit ja arvionti. Toisaalta ohjelmaa lukiessa jää pohtimaan sitä, onko ohjelma tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialueen organisaatiolle ja sen työntekijöille vai alueen asukkaille ja asiakkaille.

Ohjelmassa olisi hyvä käyttää OLKA- toiminnan virallista nimeä OLKA ja tuoda esille sen, että OLKA-toiminta toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa.

Plats för profilbild

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
18. oktober 2022 klockan 16.22.44

Tarkennus vielä OLKA-toiminnan viralliseen nimeen: OLKA on rekisteröity tavaramerkki ja nimeen tulee rekisteröitymistä kuvaava merkki.