Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Jatkuu selkokielisempään

Plats för profilbild

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry
21. oktober 2022 klockan 14.37.15

jatkuu: Valtakunnallinen vanhustenviikko voisi olla hyvä ajankohta erityiskuulemisten järjestämiselle.
Ohjelmaan kirjattu esitys järjestöjen ja seurakuntien vaikuttajaelimen perustamisesta lakisääteisten vaikuttajaryhmien lisäksi on erinomainen asia myös eläkeläisjärjestöjen näkökulmasta. Tämä vaikuttajaelin toimii edustuksellisen demokratian tapaan ikääntyvän väestön äänenä edellyttäen, että valintaprosessista tehdään läpinäkyvä. Yhteiskehittämisen malli tulee rakentaa yhdessä vaikuttajaelimen kanssa.
Vapaaehtoistoimintaosiossa mainitaan sairaala Novan Olka-toimintamalli, mutta muilta osin vapaaehtoistoiminta jää ohjelmassa vaille sisältöä.
Osallisuusmalli ohjaavissa asiakirjoissa, kuten strategian laadinnassa kommentointimahdollisuuksilla ja työpajoilla on erinomainen asia.
Toimeenpano ja mittarit: Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry toteaa, että toimeenpanon ja mittareiden osalta ohjelma on hyvä. Osallistumisen menetelmien arvioinnissa hyvinvointialueen suunnittelijoiden ja toteuttajien tulee huomioida, ettei kaikkia toimintoja pidä digitalisoida, vaan niiden rinnalla on oltava manuaalisia ja henkilökohtaiseen kontaktiin pohjautuvia menetelmiä. Kyselyihin ei tule laittaa yläikärajaa, vaan alueen kaikenikäisten asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus on mahdollistettava. Suunnitteluprosessin aikataulujen tulee olla sellaisia, ettei niiden lyhyys estä riittävää perehtymistä käsiteltävään aiheeseen. Käyttöön otettavien digitaalisten ohjelmien tulee olla riittävän helppoja ja niiden rinnalla on oltava muitakin osallistumismenetelmiä.
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry toteaa, että Osallisuusohjelmaa voisi tiivistää ja välttää liian tiukkaa hallinnollista terminologiaa. Lisäksi ohjelmat kaipaavat realismia rahoitukseen sekä henkilöstövaikutusten arviointia. Lisäksi senioripiiri toivoo, että hyvinvointialue tekee eläkeläisille suunnatun arjen hyvinvointikartoituksen.