Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Asukasosallisuus

Plats för profilbild

Keski-Suomen Kylät ry
24. oktober 2022 klockan 13.05.15

Suunnitelma on kaikkiaan hyvä ja kattava, vaan tuskin avautuu kovin helposti ihan tavalliselle kyläläiselle, aina vaan organisaatiokeskeisyys puskee lävitse.

Huomiomme kiinnittyi seuraaviin asioihin erityisesti:
s. 6 asukasosallisuuden määritelmä:
Asukasosallisuus Alueen asukkaan oikeus osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin. Asukkaalla on oikeus saada tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan ja siitä, mihin päätöksiin ja toimenpiteisiin osallistuminen johtaa.

s. 11 taas asukasosallisuudesta puhuessa, ei oltu mainittu miten tätä kohtaa tullaan toteuttamaan? Miten lopputuloksesta tiedotetaan? Näistä jää mielikuva, että pidetään kuulemistilaisuuksia, mutta pyritäänkö mitenkään varmistamaan että asukasilloista nousevia asioita viedään oikeasti eteenpäin, ja että lopputulos myös tiedotetaan ja sitä käsitellään? Pelkästäänkö Hyvis-alustalla?

Lisäksi - kun kunnilla on osallisuuden edistämisen velvollisuus ja myös hyvinvointialueilla, mikä on näiden välinen vastuunjako? Ettei vain tehdä päällekkäistä työtä?