Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Yleistä osa 2.

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.13.09

Ohjelmassa on avattu lainsäädäntö, johon se pohjaa ja lain asettamat vaatimukset. Olisi suotavaa, että tavoittelisimme osallisuudessa hyvinvointialueellamme enemmän kuin mitä laki edellyttää: minimiinhän monet pystyvät, mutta erinomaiseksi tullaan siten, että tehdään osallisuuden vahvistamisessa enemmän kuin vain minimi. Siten esimerkiksi vaikuttamistoimielimiä voisi olla laaja-alaisemmin kuin vain lakisääteiset. Pienten lasten osallisuus puuttuu ohjelmasta kokonaan, ja siihen toivomme kiinnitettävään uudenlaista huomiota. Pelkkä kouluikäisten tai nuorten kuuleminen ei riitä. Iso osa pienistä lapsista on tavoitettavissa esim. varhaiskasvatuksen kautta. Heidän lisäkseen tulee kiinnittää erityistä huomiota sellaisten asukkaiden osallisuusmahdollisuuksiin, joilla on paljon sosiaali- ja terveyshuollon tuen ja avun tarvetta. Heidän joukossaan on paljon ihmisiä, joilla ei ole omia voimavaroja eikä välttämättä valmiuksiakaan itse aktiivisesti etsiä tietoa ja ottaa kantaa.

Ohjelmassa todetaan, että sitä toteuttaa konsernipalveluille perustettava osallisuustiimi. Ketkä tämän muodostavat? Missä roolissa olevat? Olisi tärkeätä, että se olisi monitoimijainen.