Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Osallisuuden määritelmä

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.14.45

Sivu 6, osallisuuden määritelmä:
Osallisuudessa on keskeistä myös se, että ihminen saa tietoa siitä, mihin hänen osallisuutensa on vaikuttanut eli tieto palautuu esim. päätöksenteosta takaisin asukkaalle, asiakkaalle, työntekijälle jne.