Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

osallisuusrakenne ja osallisuutta edistävät toimet

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.15.38

Osallisuusrakenne
Sivu 7, kuva 2: Olka-toiminta on erittäin merkityksellinen ja arvostettava vapaaehtoistoiminnan muoto. Hieman hämmentävää kuitenkin on, että se on otettu kaavioon mukaan vain yhtenä vapaaehtoistoiminnan muodoista. Olka-toimintahan on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa ja senkään vuoksi ei liene perusteltua mainita vain se järjestöpohjaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Sairaala on kuitenkin vain yksi sote-toimintaympäristöistä. Näemme toki, että Olka-toimintaa voisi laajentaa myös sote-keskuksiin, perhekeskuksiin jne.

Sivu 8, osallisuutta edistävät toimet: Osallisuuden toteutuminen edellyttää sitä, että on taho, joka kuuntelee. Tällöin on kyse aidosta dialogista. Asettaudun kuuntelemaan, mitä toinen sanoo ja työstän mielessäni, voiko hänen sanomansa muuttaa minun aiempaa tapaani ajatella asiasta. Tämä edellyttää työntekijäresursseja esim. sote-palveluissa, jotta osallisuus ei jää näennäiseksi ja edustukselliseksi tai pelkäksi ohjelmaksi. Edustuksellisuudessa yleensä pääsevät osallisiksi he, joilla on siihen riittävästi voimavaroja.