Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Osallisuusrakenteesta

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.16.54

Sivu 9, aloiteosallisuus: On erityisen merkittävää, että asukkaille viestitään heidän mahdollisuudestaan ottaa yhteyttä suoraan viranhaltijoihin tai luottamushenkilöihin. Miten varmistetaan se, että he saavat yhteyden tai heidän yhteydenottoonsa reagoidaan? Olisiko hyvä kuvata jossain, mikä kanava olisi tähän paras mahdollinen. Asukkaiden, kuten myös yhteistyötahojen, tulee saada reagointi /vastaus lähettämiinsä sähköposteihin tai jättämiinsä viesteihin, jos näin luvataan.

Sivu 11, vertaisarviointi: Todetaan palvelun arvioinnin ja kehittämisen välineenä käytettävän vertaisarviointia. Tämä on paljon luvattu, ellei tähän tarvittavia rakenteita ja prosesseja ole jo valmiiksi luotuna. Minkä palveluiden kohdalla HVA on sitoutunut vertaisarviontiin ja millainen suunnitelma on olemassa sen toimeenpanosta? Esimerkiksi lastensuojelussa tätä on muutaman vuoden kehitetty Pesäpuun toimesta ja otettu käyttöön myös Keski-Suomessa etenkin sijaishuollossa.

Sivu 12, vaikuttajaryhmät: Miten HVA:lla turvataan niiden asukkaiden vaikuttajakuuleminen, jotka eivät kuulu lakisääteisiin ryhmiin, joiden ulkopuolelle jää iso joukko HVA:een asukkaita? Lakisääteiset vaikuttajaryhmät ovat edustuksellisuudessaankin varsin kapea-alainen otos asukkaista. HVA:eemme olisi edistyksellinen, jos se kuulisi vaikuttajaryhmänä myös alle kouluikäisiä lapsia.

Sivu 13, potilasturvallisuus: Otsake pitää olla asiakas- ja potilasturvallisuus, mitä termiä pitää käyttää jatkossakin, jos puhutaan muustakin kuin terveydenhuollon potilaisiin liittyvästä turvallisuudesta.