Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Toimeenpanosta

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.19.08

Sivu 15, kuva 4 ohjelman toimeenpanijat: Hyvinvointialueen osallisuuden toteuttamisessa toimijat, jotka eivät ole varsinaisesti hva:een organisaatiota, ovat keskeisessä roolissa. Ne ovat ilmeisesti laatikossa keskeiset yhteistyökumppanit. Mitä tahoja tähän kuuluu ja missä määritellään, mitkä tahot ovat keskeisiä? Osallisuudessa keskeisiä tahoja ovat myös tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Osallisuuden toteuttaminenhan kulkee toivottavasti rintarinnan tutkimustiedon kanssa. Eikö osallisuuden keskeisiä toteuttajia ole myös hva:een henkilöstö, jota ei ole kuvassa mainittuna? Myös asukkaat tulee tässä nähdä yhteistyökumppaneina eikä kohteina.