Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Mittarit ja arviointi

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.20.20

Sivu 18
Olisiko hyvä löytää eri mittareille jotain yhteismitallista toimenpidettä ja / tai tietokantaa? Tietokannassa painottuu terveydenhuollon data ja kouluterveyskyselyt. Sosiaalihuollon palveluista ei saada tietoa näiden kautta. Esimerkiksi mittarissa kokemus hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on vain TerveSuomi ja kouluterveys tietokantoina. Tieto jää täysin saamatta esimerkiksi pienempien lasten kokemuksista. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat myös sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalihuollon puolella on vielä melko vähän tietokantoja käytössä, mutta olisiko hyvä todeta, että niitä otetaan käyttöön – jotta ne tulevat kuitenkin huomioiduksi. Sosiaalihuollossa erityinen tietokanta on asiakkailta ja työntekijöiltä kerättävä kokemustieto ja sitä on jo nyt saatavilla / kerättävissä.

Arvioinnissa toki olisi hyvä varsinkin alkuvaiheessa hyödyntää myös ulkopuolista arviointia.