Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Osallisuusohjelma

Plats för profilbild

Antti Rajala / Jyväskylän kaupunki
24. oktober 2022 klockan 14.14.22

Osallisuusohjelman luonnos on hyvä ja tarpeeksi selkeä. Prosessien ja menetelmien paljouteen nähden suunnitelma näyttää realistiselta ja toimivalta. Tässä muutamia kommentteja.

Hyvinvointialue on vielä monelle epäselvä kokonaisuus. Osallisuusohjelman aluksi voisikin olla jokin lyhyt, yksinkertaistettu kuvaus hyvinvointialueen rakenteesta. Kuinka toimialat rakentuvat, montako työntekijää tulee olemaan yms. Ja jos organisaatio on vielä hahmottumatta, niin vaikka linkki nettisivuille, jossa tätä tarkennetaan.

Osallisuuden hahmottumisesta ja rakenteista kerrotaan hyvin. Vielä ehkä toivoisin tarkennusta osallisuustiimin mahdolliseen kokoonpanoon (onko esimerkiksi hyvinvointialueen ulkopuolisia toimijoita mukana, vaikkapa järjestöjen edustajia) ja viestinnän roolia osallisuustyössä. Sivun seitsemän kaaviota kannatta yksinkertaistaa rankalla kädellä ja luonnoshan se onkin.

Osallisuusohjelman alustuksessa huomioidaan hyvin työntekijöiden osallisuus, mutta toimenpide taulukosta sekä mittari ja arviointi taulukosta ne taitavat pääosin uupua. Olisiko siis työntekijöiden oman työnkuvan osallisuuteen hyvä asettaa jokin toimenpide?

Äänestysaktiivisuudessa voisi tehdä aktiivista yhteistyötä kuntaorganisaatioiden kanssa.

Osallistumisen menetelmien arviointi näyttää hyvältä!

Toivotan onnea kekseliääseen osallisuustyöhön!