Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Osallisuus ja potilasturvallisuus

Plats för profilbild

Osallisuutta alueen asukkaiden parhaaksi
24. oktober 2022 klockan 15.50.34

Potilasturvallisuuskappale on varsin lyhyt, eikä avaa sitä, kuinka asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan ja toimeenpanosuunnitelmiin hyvinvointialueita ohjataan laatimaan osallisuudesta. Tähän toivoisin täsmennystä ja yhteistä tarttumapintaa.