Gå till innehållet

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kommentteja osallisuusohjelmaan 1

Plats för profilbild

Nuorten Suomi ry
24. oktober 2022 klockan 19.21.27

Kokonaisuudessaan ohjelma on hyvä ja kattava. Se kaipaisi kuitenkin lisää konkretiaa tai rinnalleen toimenpidesuunnitelman. Lisäksi nuorten (ja muiden erityisryhmien) näkökulmaa tulisi nostaa vahvemmin.
Erityisesti tulisi kirjata miten turvataan nuorten kuuleminen ja osallistuminen: Yhteistyöllä voidaan nuoria kuulla laajasti. Miten tehdään yhteistyötä esimerkiksi nuorisotyön, etsivän nuorisotyön, työpajojen, koulunuorisotyön, kuraattoreiden tai opojen kanssa? Nuorten tiedonsaanti osallisuuteen liittyvistä asioista ja mahdollisuuksista tulisi erityisesti varmistaa, sillä nuoret muutenkin vasta harjoittelevat kansalaisen roolia yhteiskunnassa, eikä heiltä voi odottaa samanlaista tietotaitoa kuin aikuisilta.
”Vaikuttamiseen ja osallistumisen keinoihin tulee saada tukea tarvittaessa.” Tämän varmistamiseksi nuorilta voitaisiin kysyä millaista tukea he kaipaavat osallisuuteen liittyvissä asioissa ja keneltä.
”Tieto-osallisuus tarkoittaa tiedon oikea-aikaista saamista ja tuottamista asioiden valmisteluun. Tällaisia menetelmiä voivat olla mielipidekyselyt, some-kanavat, palautejärjestelmät, asukasillat sekä kumppanuuspöydät.” Myös tässä olisi hedelmällistä kysyä nuorilta itseltään mitkä olisivat juuri heille parhaat keinot saada ja tuottaa tietoa.
”Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat aktiivinen osa palveluiden kehittämistä ja niiden toimintaan varataan tarvittavat resurssit.” Näitä olisi hyvä avata: miten nämä ryhmät valitaan, mitä ne tekevät ja miten niiden toimintaa tuetaan. Tärkeää on tunnistaa se, että nuorisovaltuusto tarvitsee enemmän resurssia kuin esimerkiksi vanhusneuvosto. Nuorille kaikki on uutta ja näin heidän ohjaukseensa tulee varata kunnolla resurssia, sekä varmistaa resurssi myös esim. ryhmäytymiseen. Näiden ryhmien lisäksi hyödynnettävät eri palveluiden asiakasraadit ja muut vastaavat teemaryhmät on hieno juttu, kunhan toteutukseen myös varataan tarvittavat resurssit ja yhdenvartaisuuteen kiinnitetään huomioita.