Kommentoi osallisuusohjelmaa

Pratbubbla 24
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kommentteja osallisuusohjelmaan 2

Plats för profilbild

Nuorten Suomi ry
24. oktober 2022 klockan 19.22.32

”Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään mukauttaen sisältöjä erilaisille kohderyhmille ja alueille: Esimerkiksi lasten ja nuorten kuulemiseen käytetään Vaikuta!-teemapäiviä ja vastaavia toimintamalleja.” Hienoa, että tämä mainio menetelmä on mukana. Tilaisuuksien määrän ja osallistujamäärän mittaamisen lisäksi näissä tilaisuuksissa olisi tärkeää kerätä myös palautetta laadullisen arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Näitä olisi hyvä seurata myös alueellisesti.
”Osallisuuden toimenpanoa ja kehittämistä varten on valtuustokaudelle määritelty seuraavat kehittämisen kärkitoimenpiteet ja alustava aikataulu.” (Taulukko 1)
Tähän voisi lisätä toimenpiteeksi asiakas/asukasryhmien määrittelyn ja tehdä ryhmäkohtaiset toimenpidesuunnitelmat. Jos kaikki ryhmät ovat samassa nipussa, saadaan toimenpiteet mahdollisesti kuitattua helposti, mutta tällöin voi jäädä tiettyjen asiakas/asukasryhmien kuuleminen ja osallistaminen todella vähäiseksi tai kevyeksi. Nyt herää kysymys onko erilaisia asiakas- ja asukasryhmiä tunnistettu ollenkaan? Jos ei, pitäisi niiden "tunnistaminen" kirjata toimenpiteeksi. Tämän jälkeen voi miettiä jokaiselle ryhmälle sopivia osallistumisen muotoja.
”Osallistumisen kokemuksen arviointi”
Hienoa, että tähän on kiinnitetty huomiota. Nuorten onnistuneen osallisuuden kokemukseen ja kokemuksen arviointiin on olemassa useita suosituksia, esimerkiksi nuoretjaosallisuus.fi, Osaamiskeskus Kentaurin osallisuusmittari, osallisuusindikaattori ja niin edelleen. On hyvä mitata niiden kaikkien asukas- ja asiakasryhmien kokemusta, jotka on alkujaan otettu toimenpiteiden kohderyhmäksi - ei ainoastaan niiden, jotka osallistuvat osallisuustoimiin.