Gå till innehållet

Kommentoi järjestöyhteistyön periaatteita

Pratbubbla 14
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Avoimia kysymyksiä ja tulkintoja

Plats för profilbild

Jani Liimatainen / Äänekosken katulähetys ry
13. oktober 2022 klockan 10.58.44

Luonnoksessa on paljon hyvää mutta paljon jää vielä tulkinnan varaan. Järjestökenttä on hyvin monimuotoinen, toimintamuodot ja toiminnan sisältö vaihtelee toimijoittain. Isoimpana kysymyksenä on linjaukset tulkitaanko yhdistysten toiminta hyvinvointialueiden avustusrahoitusten piiriin vai kuntien rahoitettavaksi toiminnaksi. Yhdistyskentällä monen toimijan palvelukokonaisuutta voidaan tulkita kummallakin tavalla. Vaarana on että tulkinnoista riippuen avustuskelpoisuus ei täyty vaikka toiminnan sisältö sen mahdollistaisikin.
Nykypäivän tilanteessa tulevien rahoitusleikkausten mm. työvoimapoliittisten hankerahoitusten, palkkatukien leikkausten ja palkkatukiuudistuksen aiheuttamien muutosten johdosta ovat järjestöjen toimintaedellytykset vaarassa. Kuntien ensisijainen tehtävä ei ole tukea järjestökentän toimintaa ja siksi järjestöjen tuet ovat usein tärkeysjärjestyksessä loppupäässä, huolimatta toiminnan tarpellisuudesta tai sen tuottamista säästöistä. Tästä syystä luonnokseen kirjattu järjestöjen toimintaedellytysten arvioiminen onkin erittäin tärkeää jos halutaan turvata järjestöjen palvelut myös tulevaisuudessa.
Hyvää luonnoksessa on myös järjestöjen osallistaminen toiminnan kokonaisuuden suunnitteluun sekä järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen.
Järjestöjen palvelutuotantoa hyvinvointialue tukee "eri hankintamekanismien" kautta, toivotaan että kyseiset mekanismit mahdollistavat palvelujen tuottamisen myös hyvinvointialueen pienemmille toimijoille eikä prosessista tehdä ylivoimaisen hankalaa ja byrokraattista. Myös hyvinvointialueen avustamien toimintojen rajanvedoissa peräänkuulutan luonnoksessa mainittua säännöllistä neuvottelua alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.
Järjestöjen kannalta huolestuttavinta on hyvinvointialueen siirtymäaika, toiminnan suunnittelu ja linjaaminen on erittäin haastavaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Olisikin ensiarvoisen tärkeää kuunnella järjestökentän palautetta tulevissa linjauksissa ja tulkinnoissa.