Gå till innehållet

Kommentoi järjestöyhteistyön periaatteita

Pratbubbla 14
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Järjestöyhteistyön periaatteet osa 1

Plats för profilbild

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
18. oktober 2022 klockan 16.27.15

Asiakirjaa jäntevöittäisi se, että sen alussa avattaisiin hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyön lainsäädännöllistä pohjaa ja määriteltäisiin yhteistyön tavoite tai tavoitteet, joiden toteutumista seurattaisiin. (ks. Liite 1: avustusohjeen alku).

Yhteistyön rakenteet

Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimestä voisi tuoda selvemmin esille sen, että kyseessä on nimenomaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä pelastusalan järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielin. Näin ei synny vaikutelmaa, että se olisi laajemmin kaikkien mahdollisten järjestötoimialojen vaikuttamistoimieli, vaan keskittyy nimenomaan sote- ja pela-järjestöihin. Sen sijaan järjestölähtöisesti toimiva Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on laajempaan järjestöyhteistyöhön soveltuva kumppanuuspöytä. Sen järjestöedustajat valitsee Keski-Suomen Järjestöareena.

On hienoa, että Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on nostettu asiakirjaan keskeisenä toimijana. Asiakirjassa olisi hyvä myös määritellä miten se kytkeytyy hyvinvointialueeseen ja kuinka hyvinvointialue resursoi tähän yhteistyöhön (vrt. Nykyisin mukana yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valitsema edustaja). Kumppanuuspöydän keskeisenä toiminta-ajatuksena on, että se kokoaa yhteen paitsi laajasti järjestöjä eri toimialoilta, myös keskeiset maakuntatason kumppanit eli Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen/sairaanhoitopiirin.

Järjestöyhdyshenkilöt

On tärkeää, että hyvinvointialueen asukas- ja asiakasrajapinnassa toimivissa yksiköissä olevien järjestöyhdyshenkilöiden lisäksi konsernipalveluissa (strateginen johtaminen ja järjestäminen vastuualueella osana osallisuus ja verkostot palvelualuetta) on palkattuna henkilö, jonka yksinomaisena tehtävänä on järjestöyhteistyö. Tällä hetkellä asiakirjasta ei tule esille, resursoidaanko sellainen henkilö hyvinvointialueelle tai miten/ kuka koordinoi järjestöyhteistyötä konsernipalveluissa. Yksiköiden järjestöyhdyshenkilöiden tehtäviä ja tehtävän resurssointia olisi hyvä avata laajemmin ja konkreettisemmin. Myös eri yksiköiden järjestöyhdyshenkilöiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa voisi täsmentää.