Gå till innehållet

Kommentoi järjestöyhteistyön periaatteita

Pratbubbla 14
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Järjestöyhteistyön periaatteet osa 2

Plats för profilbild

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
18. oktober 2022 klockan 16.29.16

Järjestöyhteistyö osana toimintaa ohjaavia asiakirjoja

Järjestöjen toiminta ja palvelut eivät ole julkisen puolen toiminnan jatkeita tai täydentäviä osia. On tärkeää, että asiakirjassa näkyy se, että järjestöjen toiminta on itsearvoisesti tärkeää. Siksi “täydentävänä sektorina” on muotoiltava toisella tavalla. Myös kappaleessa “Järjestöt osana hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta” mainitaan järjestöt hyvinvointialueen palvelutarjontaa täydentävinä toimijoina. Hyvää tässä kappaleessa on se, että siinä tuodaan esille järjestöjen toiminnan huomioiminen suunniteltaessa ja kehitettäessä hyvinvointialueen alueella saatavilla olevaa palvelukokonaisuutta ja ohjattaessa asukkaita erilaisten palveluiden piiriin. Erityisesti toiminnan suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hyvinvointialue lähde kehittämään ja toteuttamaan sellaista toimintaa, jota järjestöt jo omalta osaltaan tekevät.

Järjestöyhteistyön nostaminen esiin osana hyvinvointialueen keskeisiä asiakirjoja on tärkeää, ja kertoo järjestöyhteistyön merkityksestä. Mihin asiakirjaan sijoittuvat hyvinvointialueen valmistelun aikana rakennetut ja kootut järjestöyhteistyön toimintamallit?

Ohjaavien asiakirjojen osalta voisi olla hyvä myös kuvata lyhyesti sitä, miten järjestöt pääsevät osallisiksi näiden asiakirjojen muotoiluun. Toteutuuko tämä esimerkiksi järjestöjen vaikuttamistoimielimen kautta pääsääntöisesti?

Toimiala- tai yksikkökohtaiset pelisäännöt raamittamaan yhteistyötä

Erinomaista, että tällaisia pelisääntöjä on tarkoitus laatia ja hienoa, että yhteistyössä laadittua vinkkilistaa on hyödynnetty kuvaamaan tärkeitä lähtökohtia suunnittelulle. Jos mahdollista, tämän otsikon alle voisi avata hiukan yleisellä tasolla prosessia tai kanavia pelisääntöjen laatimiselle.

Yhteistyö ja yhdessä kehittäminen

Kuvamuotoinen kaavio yhteiskehittämisen foorumeista on hyvä, mutta sen kohdalla voisi ehkäpä vielä selventää kuvatekstillä tai vastaavalla kuvion näkökulmaa. Kuviossa näkyvät siis ilmeisesti nimenomaan hyvinvointialueen itse koollekutsumat ja koordinoimat järjestöyhteistyön kanavat? Esimerkiksi tämän asiakirjan alussa jo keskeisenä mainittua Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytää ei ole mainittu kuviossa lainkaan. Jonkin kytköksen voisi olla hyvä näkyä, sillä kumppanuuspöytä kytkeytyy vahvasti sote- ja pela-järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimeen.