Gå till innehållet

Kommentoi palveluntuottajayhteistyön periaatteita

Pratbubbla 2
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Keskeiset strategiset kumppanit

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.41.32

s. 1 Keskeiset alueelliset kumppanit strategiassa: Keski-Suomen hyvinvointialue on lähes poikkeuksellinen siinä mielessä, että sen alueella on hyvinvointialuekohtainen sosiaalialan osaamiskeskus, jolla on lakisääteiset tehtävät ja perusrahoitus valtion budjetissa. Tämän voi nähdä brändiäkin vahvistavana tekijänä mitä tulee sosiaalialan osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Siten pitäisimme tärkeänä, että alueen ”oma” sosiaalialan osaamiskeskus nähtäisiin ja mainittaisiin alueellisena strategisena kumppanina. Osaamiskeskus ei lakisääteisen pohjansa vuoksi sisälly aina automaattisesti järjestö-, eikä palveluntuottajaorganisaatioihin.