Gå till innehållet

Kommentoi palveluntuottajayhteistyön periaatteita

Pratbubbla 2
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Yhteistyöhön liittyvät toimielimet ja ryhmät

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.42.18


Kuva: Yhteistyöfoorumeissa mainittu erilaisia asioita kuin järjestöyhteistyökuvassa. Tuleeko tämä tulkita niin, että palveluntuottajille kaavaillaan laajempaa HVA-toiminnan strategisen kehittäjän roolia kuin muille järjestöille? Mainittuna on tässä kuvassa mm. TKKI, HYTE (laajoina kokonaisuuksina). Järjestöt olivat omassa paperissaan kiinnitetty enemmänkin HVA:een palvelutuotantoon. Tälle ei liene perusteluja toimijoiden roolista käsin.

Kappaleessa 3.2. Yhteistyöfoorumit mainitaan: ”Yhteistyöfoorumien sekä hankintafoorumin kokoonpano määritellään mahdollisimman laaja-alaisesti niin, että mukana on ainakin hyvinvointialueen lisäksi palveluntuottajien valitsemat edustaja(t), järjestöjen valitsemat edustaja(t), kuntien edustaja(t) ja/tai oppilaitosten edustaja(t).” Nämä samat asiat voisi mainita järjestöyhteistyön periaatteiden yhteydessä, jotta järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saisi kattavamman kuvan kuin mitä järjestöyhteistyön periaatteissa mainitaan.