Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen strategialuonnosta

Pratbubbla 40
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Toivomme saavamme palautetta muun muassa seuraavista asioista:

  • Onko strategian valmistelussa toteutunut riittävästi eri tahojen osallisuus?
  • Miten strategiaprosessia voisi jatkossa kehittää osallistumisen ja toimeenpanon varmistamisen näkökulmasta?
  • Onko strategian rakenne, sisällöt ja tavoitteet ymmärrettäviä asukkaan, henkilöstön, sidosryhmien, luottamushenkilöiden ja johdon näkökulmasta?
  • Vastaako strategia sisällöltään Lapin hyvinvointialueen keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin?
  • Mitä asioita toivoisitte strategiassa vielä huomioitavan?
  • Ovatko esitetyt strategian toteuttamisohjelmien painopisteet / linjaukset oikeansuuntaisia?
  • Mitä muuta strategian toimeenpanossa tulisi huomioida?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pelko

Plats för profilbild

Jennuir
19. oktober 2022 klockan 12.49.29

Kyl tässä päällimmäisenä siirtyvän henkilönkunnan näkemyksestä on pelko. Vaika tota strategiaa luin niin siitä huolimatta se ei tuo turvaa oman työn jatkamiseen. Pelko siitä että jatkuuko työ, miten se muuttuu ja pitääkö liikkua kuinka paljon tulevan alueen sisällä. Asiakasta eli alueen asukasta on kovasti strategiassa painotettu, ei työntekijää. Luvataan paremmat johtajat ja työsuojelu mutta mitään ei kerrota. Pelkoa herättää kun ei tiedä miten oma työ tulee muuttumaan.