Kommentoi Lapin hyvinvointialueen strategialuonnosta

Pratbubbla 40
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Toivomme saavamme palautetta muun muassa seuraavista asioista:

  • Onko strategian valmistelussa toteutunut riittävästi eri tahojen osallisuus?
  • Miten strategiaprosessia voisi jatkossa kehittää osallistumisen ja toimeenpanon varmistamisen näkökulmasta?
  • Onko strategian rakenne, sisällöt ja tavoitteet ymmärrettäviä asukkaan, henkilöstön, sidosryhmien, luottamushenkilöiden ja johdon näkökulmasta?
  • Vastaako strategia sisällöltään Lapin hyvinvointialueen keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin?
  • Mitä asioita toivoisitte strategiassa vielä huomioitavan?
  • Ovatko esitetyt strategian toteuttamisohjelmien painopisteet / linjaukset oikeansuuntaisia?
  • Mitä muuta strategian toimeenpanossa tulisi huomioida?

Basuppgifter

Avslutat: 31.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

idea

Plats för profilbild

janne
19. oktober 2022 klockan 15.29.04

eu vois tukea vammaisten oikeuksia