Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelukuvausta

Pratbubbla 17
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Luvat

Plats för profilbild

Ympärivuorokautinen palveluasuminen
4. november 2022 klockan 11.48.56

- s.7 ” Palveluntuottajan tulee tarjota sairaanhoitajan antamia palveluita arkisin. Toimintayksikön sairaanhoitajalla tulee olla osaaminen vaativan lääkehoidon toteuttamiseen ml. iv-nesteytys ja antibioottien tiputtaminen. Näytöt osaamisesta annetaan hyvinvointialueen terveyskeskuksen osastolla tai kotisairaalassa. Hyvinvointialueen kotisairaala antaa tukea sairaanhoidollisiin tehtäviin (mm. antibioottitiputukset, kipupumppu) iltaisin ja viikonloppuisin.” Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajanon haettava terveydenhuollon lupaa. Tämä aiheuttaa kustannuksia yksiköille mm lupamaksu, toiminnasta vastaavan lääketieteellisen johtajan palkka, nesteensiirtovälineet ja mahdolliset laitteet esim. tipanlaskija. Pääsääntöisesti yksiköt toimivat sosiaalipalvelujen luvilla. Avi/Valvira ei enää myönnä lähtökohtaisesti terveydenhuollon lupia sosiaalihuollon yksiköihin. Miten tämä ongelma saataisiin hoidettua, jos sääntökirjassa on ko kirjaus?