Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Tulosidonnaisuus

Plats för profilbild

Ympärivuorokautinen palveluasuminen
4. november 2022 klockan 11.56.18

- s.14 ” Mikäli palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, palvelusetelin arvosta annetaan päätös
asiakkaalle” esim. KV-pasessa ei voi olla omavastuuta ja niissä on usein kattohinta, kun tilaaja maksaa kokonaan, mutta mitä voisi tarkoittaa ikäpalveluissa (mikäli on tulosidonnainen)? Eikö palvelusetelilain mukaan arvo tule määritellä tulojen ja menojen mukaan?