Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Lupa

Plats för profilbild

Ympärivuorokautinen palveluasuminen
4. november 2022 klockan 11.57.53

- s.22 ” Jos asukkaan olosuhteet ja toimintakyky muuttuvat niin, että hänen on perusteltua
siirtyä yhteisöllisestä asumisesta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, muutos on
mahdollisuuksien mukaan toteutettava niin, ettei hänen tarvitse siirtyä toiseen asuntoon
saadakseen tarvitsemansa palvelut.” Tarkoittaako tämä sitä, että yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista voidaan toteuttaa sekaisin samassa yksikössä? Ympärivuorokautinen asuminen on luvanvaraista toimintaa ja koskee koko yksikköä ja asukasta, joka on ko yksikössä. Tämä lienee mahdotonta toteuttaa luvan puitteissa?