Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Yhteisöllinen asuminen ja palvelun sisältö

Plats för profilbild

Lämpökolmonen
8. november 2022 klockan 13.42.46

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Tämä edellyttää, että asumisyksikössä on asukkaiden yhteiseen käyttöön soveltuvia tiloja ja asukkaalla on oltava käytettävissä hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä.

- Koska yhteisöllinen asuminen itsessään ei sisällä mitään palvelua, tulee yhteisöllisen asumisen palvelusetelin kattaa mm. kattamaton vuokrakustannus, hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä, yhteisöllisen toiminnan järjestäminen tilojen siivouspalvelu ja insentiivi tilainvestointeihin KOSKA

Palvelut järjestetään erikseen tukipalveluina, kotihoitona ja tarvittaessa muina sosiaali- ja terveyspalveluina. Hyvinvointialue voi järjestää yhteisöllisen asumisen omana toimintana, palvelusetelillä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.

- yhteisöllisen asumisen järjestäjä ei välttämättä itse pysty järjestämään mitään muita palveluita. Pelkän tilojen ylläpidon tulee siis olla kannattavaa.