Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Palvelukohtainen osa, Kohta 7.2

Plats för profilbild

Pilvi
8. november 2022 klockan 16.16.37

Hintoja voidaan korottaa vuosittain yleistä indeksiä vastaavasti, korotus ei voi ylittää kuitenkaan 2%.

Sääntökirjassa esitetty 2% prosentin korotuskatto on valitettavasti täysin kestämätön nykyisessä inflaatioympäristössä. Kustannusnousu tämän hetken taloudellisessa ympäristössä voi olla jopa 10% luokkaa, joten 2% katto ei huomioi nykyistä markkinatilannetta. Pyydämme poistamaan maksimirajan ja muuttamaan ehdon niin, että palveluntuottajat voivat esittää perustellut hinnantarkistukset vuosittain ilman erillistä korotuskattoa.