Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

sääntökirja >< ohjekirja

Plats för profilbild

Palveluntuottaja
9. november 2022 klockan 16.13.35

Sääntökirjahan on suunnattu palvelutuottajille samalla ohjekirjaksi siitä, miten pitää toimia. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun sääntökirjaa tehdään eli sen pitäisi olla mahdollisimman selkeä ja edetä johdonmukaisesti. Nyt sääntökirjan otsikko (...ikäihmisten yhteisöllinen asuminen...) ei vastaa sen sisältöä, koska sääntökirjan rakenne on aivan erilainen kuin otsikko antaa olettaa. I-osassa puhutaan yleensä palvelusetelistä, mistä johtuen tekstissä voidaan puhua esim. lasten kanssa työskenteleviltä vaadittavasta rikostaustan selvittelystä (sivuluvut puuttuvat, joten kommentointi on vaikeaa). II-osassa taas puhutaan pelkästään palveluasumisesta, mikä aiheuttaa toisaalta asioiden useamman kerran käsittelyä ja sekavuutta, kun tämän sääntökirjan pitäisi käsitellä pelkästään tätä asiaa. Yhteisölliseen asumiseen liittyen toki on tärkeää, että käsiteltäisiin myös kotipalvelun palvelusetelit, mutta nyt tämä ei aukene.

Selkeyden vuoksi olisi hyvä nostaa asiakkaan prosessi esiin eli se, että palvelusetelit perustuvat asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, jonka perusteella palvelusetelit myönnetään asiakkaalle. Ja että palvelusetelien täytyy olla joustavia, koska asiakkaiden palvelutarve muuttuu koko ajan. Tähän joustoon tarvitaan ohjeistusta palveluntuottajille. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli voi olla kiinteä, mutta onko yhteisöllisessä asumisessa. Ja nyt tulee eteen taas se, että tässä toisaalta puhutaan yleensä palvelusetelistä ja kuitenkin pitäisi keskittyä pelkästään palveluasumisen palveluseteleihin sitoen se asiakkuuteen. Palvelutuottajan kannalta tällä hetkellä sääntökirja ei vastaa tarkoitusta. Se on nyt kirjoitettu Hyvinvointialueen näkökulmasta eli palvelunjärjestäjän näkökulmasta. Ennenkuin tämä hyväksytään olisi hyvä vielä keskustella vielä tämän toimivuudesta palveluntuottajien kanssa.