Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

6.1 & 7.2 kohdat

Plats för profilbild

Kysymys
9. november 2022 klockan 16.25.28

6.1 kohdassa todetaan, että palvelutuottaja ei voi kieltäytyä vapaalle paikalle tulevasta palveluseteliasiakkaasta. Mitä tällä tarkoitetaan? Onko todella niin, että hyvinvointialue päättää jatkossa, ketkä tulevat mihinkin paikkaan. Aikaisemmin näitä on sovittu yhteistyöllä ja huomioiden eri talojen tilanteet ja myös ns. omat paikat, jotka on varattu omalle erityiskohderyhmälle kuten sotainvalideille ja -veteraaneille.

2 % hinnan korotuksen katto on mahdoton nykyisessä tilanteessa eikä oikeastaan perustu mihinkään. Hinnan pitää olla indeksisidonnainen, jolloin on mahdollisuus tarjota palveluja.