Kommentoi Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 36
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

vapaa asukaspaikka

Plats för profilbild

ts
9. november 2022 klockan 18.46.27

Palveluntuottaja ei voi kieltäytyä vapaalle paikalle tulevasta palveluseteliasiakkaasta” Toivottavasti tätä ei käytetä siten, että palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaikuttaa asiakasvalintaan. Muistisairaiden ryhmäkodissa on perusteltua aina pohtia asiakkaan soveltuvuus ryhmäkotiin. Jos kodissa on liian monta haasteellisesti käyttäytyvää muistisairasta samanaikaisesti, voi toisten puolustuskyvyttömien hoiva ja viihtyvyys kärsiä. Asukassijoittelussa tulisi aina miettiä kokonaisuutta ja asukasturvallisuutta.
Asukaspaikat varmasti täytetään, jos palveluntuottajalla on vaadittava hoitajamitoitus.