Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen tukipalveluiden myöntämisen perusteita

Pratbubbla 13
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausuttava on tukipalveluiden myöntämisen perusteet. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:ateriapalvelua; vaatehuoltopalvelua; siivouspalvelua; asiointipalvelua; osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua; turvapalvelua; teknologia-avusteista palvelua; liikkumista tukevaa palvelua (omat myöntämisperusteet); muuta kotona asumista tukevaa palvelua (esim. kylvetys- /saunapalvelua).

Basuppgifter

Avslutat: 11.11.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pelkkä mittariston luetteleminen ei riitä

Plats för profilbild

Ei hyvä
4. november 2022 klockan 11.14.36

Mitä nuo kaikki mittarit mittaavat. Koodi ei kerro siitä, mitä mitataan, pitää avata että osaa ottaa kantaa. Lisäksi muutkin kuin ikäihmiset tarvitsevat tukipalveluita, mitä kriteereitä niihin ollaan luomassa?