Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen tukipalveluiden myöntämisen perusteita

Pratbubbla 13
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausuttava on tukipalveluiden myöntämisen perusteet. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:ateriapalvelua; vaatehuoltopalvelua; siivouspalvelua; asiointipalvelua; osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua; turvapalvelua; teknologia-avusteista palvelua; liikkumista tukevaa palvelua (omat myöntämisperusteet); muuta kotona asumista tukevaa palvelua (esim. kylvetys- /saunapalvelua).

Basuppgifter

Avslutat: 11.11.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Tukipalvelujen laajuus

Plats för profilbild

Kysyjä
4. november 2022 klockan 11.38.49

Iäkkäät tarvitsevat kotona asumisen tueksi apua myös pihatöihin (lumityöt, ruohonleikkaus). Onko tähän mahdollista saada tukea ja mistä, jotta kotona voisi asua mahdollisimman pitkään?