Gå till innehållet

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 20
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Basuppgifter

Avslutat: 23.11.2022

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Rekisterinpitäjyys lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa

Plats för profilbild

Tietosuojavastaava
21. november 2022 klockan 9.30.22

Yleinen kommentti koskien rekisterinpitäjyyttä lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa.

Apteekin tulee noudattaa ensisijaisesti apteekkeja velvoittavaa annospussien valmistamista sekä lääkkeiden toimittamista/reseptinkäsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Apteekki on aina lääkemääräysrekisterin sekä lääkkeiden koneellisen annospussien valmistuksen henkilötietojen osalta itsenäinen rekisterinpitäjä eikä hyvinvointialueen lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat ohjeen mukaisesti lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisterinpitäjän (apteekki) ja rekisteröidyn (annosjakeluasiakas) välinen sopimus eli annosjakelusopimus (lähde: STM 2016:1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3692-8). Tästä sopimussuhteesta on maininta myös sääntökirjassa: "Asiakkaalle myönnetään annosjakeluun oikeuttava palveluseteli, jonka jälkeen asiakas tai hänen edustajansa tekevät valitsemansa annosjakeluapteekin kanssa kirjallisen sopimuksen."

Apteekki ei esimerkiksi voi palauttaa tai poistaa henkilötietoja, joita sen on mm. lakisääteisesti käsiteltävä/säilytettävä. Apteekki voi toimia käsittelijänä esimerkiksi lääkityslistojen kaltaisille aineistoille, joita apteekki saa hyvinvointialueelta, mutta lääkemääräystietojen osalta (sis. annospussien valmistamiseen sekä toimittamiseen liittyvät tiedot) apteekki toimii aina rekisterinpitäjänä.