Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden sekä veteraani- ja omaishoidon palveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 5
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajatnoudattamaansääntökirjan määräyksiä.Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainenosiosisältäänelisämääräykset,joitakullekin palvelusetelitoiminnalleasetetaan. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 a §:n mukaan kotihoidolla huolehditaan, että henkilö selviytyy jokapäiväiseen elämään kuululuvista toiminnoistaan kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoidon toteuttamistapoja ovat hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu henkilön suoriutumista tukeva toiminta ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.

Basuppgifter

Avslutat: 24.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Uusi hinnoittelu tapa

Plats för profilbild

Ymmärtämätön
22. november 2022 klockan 14.50.53

Miksi hinnoittelu muutetaan näin? :
Palveluntuottajan tulee hinnoitella kotihoidonpalveluille kaksi tuntiperusteista hintaa:
A. Arkipäiville ja lauantaille klo 7–22 yksi hinta
B. sunnuntaille ja arkipyhille klo 7–22 yksi hinta

Tämä tarkoittaa automaattisesti isoa korotusta arkipäivisin tuotettaville palveluille. Joutuvatko asiakkaat kärsimään hinnankorotuksesta vai korvaako palveluseteli niin hyvin, ettei omavastuuosuus nouse korkeammaksi nykyisestä? Palkat maksetaan kuitenkin työntekijöille ilta- ja lauantailisineen kuten aina ja nämä tulee laskea hintoihin, jotta se kattaa kaikki kustannukset.