Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden sekä veteraani- ja omaishoidon palveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 5
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajatnoudattamaansääntökirjan määräyksiä.Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainenosiosisältäänelisämääräykset,joitakullekin palvelusetelitoiminnalleasetetaan. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 a §:n mukaan kotihoidolla huolehditaan, että henkilö selviytyy jokapäiväiseen elämään kuululuvista toiminnoistaan kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoidon toteuttamistapoja ovat hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu henkilön suoriutumista tukeva toiminta ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.

Basuppgifter

Avslutat: 24.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

ict asiat

Plats för profilbild

Paljonko maksaa?
22. november 2022 klockan 15.23.07

Koskeeko Asiakas/potilastietojärjestelmä+ Rai soft ohjelma käyttö kaikkia palveluntuottajia? Milloin näiden käytöstä ja hinnoista saadaan tietoa? Kuinka paljon kustannuksia tulee lisää palveluntuottamista varten? Entä oikeus käyttää terveystietojen osalta hyvinvointialueella käytössä olevaan potilastietojärjestelmää? Miten nämä toteutetaan, mitä vaaditaan, koulutetaanko?