Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 7
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa 9.12.2022 mennessä.

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainen osio sisältää ne lisämääräykset, joita kullekin palvelusetelitoiminnalle asetetaan.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kielitaito

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.23.28

Mikä on riittävä kielitaito, vaaditaanko jokin tasokoe, että työntekijän katsotaan olevan kykenevä tekemään työtä. Kuka määrittelee riittävän tason > asian tarkentamisella yritämme minimoida niitä riskejä/epäkohtailmoituksia, joitavoi nousta yksiköstä, jos työntekijän kielitaito on heikko tai sille ei ole kriteerejä.