Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 7
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa 9.12.2022 mennessä.

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainen osio sisältää ne lisämääräykset, joita kullekin palvelusetelitoiminnalle asetetaan.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Vapaa paikka

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.33.33

”palveluntuottaja ei voi kieltäytyä ottamasta asiakasta, jos yksikössä on vapaa paikka”. Miten voidaan arvioida asukkaan soveltuvuus yksikköön? Onko riskinä, että yksikköön ”ohjautuu” yksikön toimintaan liian haastavia asukkaita. Tehdäänhän arvio yhdessä yksikön kanssa. Voisiko tämän kohdan poistaa? Tai muuttaa muotoon " Jos yksikössä on vapaa paikka tulee palveluntuottajan neuvotella Tilaajan kanssa asiakkaan tilanteesta ja ottaa asiakas yksikköön, jos ei tule esiin sitä estäviä seikkoja." Tämä korostaisi yhteistyötä eikä olisi vain määräys Tilaajan taholta.