Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 7
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa 9.12.2022 mennessä.

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainen osio sisältää ne lisämääräykset, joita kullekin palvelusetelitoiminnalle asetetaan.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Opiskelijat

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.46.47

"Opiskelijat jotka opiskelevat nimikesuojattuihin rekisteröitäviin ammatteihin - lähihoitaja, voivat toimia terveydenhuollon nimikesuojatuissa tehtävissä tilapäisesti, jos opinnoista on suoritettu kaksi kolmasosaa." Koskeeko tämä myös sosiaalihuollon asumispalveluja? Vaatimus on kova nykyisessä henkilöstötilanteessa. Voisitteko muuttaa muotoon, jossa määrittelette opintopistemäärän (selkeästi vähemmän kuin kaksi kolamsosaa)sekä tietyt opinnot (lääkehoito ja tietyt hoivaan liittyvät opinnot), jotka tulee olla suoritettuna? Näin useat Tilaajat määrittelevät tämän