Gå till innehållet

Kommentoi henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 15
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 14.12.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Palvelusetelin arvon tarkistaminen

Plats för profilbild

Merja/HoivaAvux
9. december 2022 klockan 19.56.32

Olen jättänyt Tornion kunnan vammaispalveluun 07.09.2022 pyynnön: henkilökohtaisen palvelusetelin arvon tarkistaminen.
Tuolloin sanottiin tämän pyynnön siirtyvän Lapin hyvinvointialueelle. Onko tämä tavoittanut teidät? Pyynnössä käy ilmi niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan kantaa. Tässä lyhyt ote pyynnöstä: "Tällä hetkellä palveluseteli toimii itseään vastaan, koska esimerkiksi palvelusetelilain 1§:n mukaan tarkoitus on turvata ja lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, mutta nykyisellään palvelun tarjoajat eivät halua ottaa henkilökohtaisen avun asiakkaita lainkaan, joten asiakkaan valinnan mahdollisuudet ja saatavuus heikkenee. Yrittäjän osakaan ei ole yksinkertainen, koska on olemassa vähimmäispalvelutaso. Henkilökohtaisen avun sääntökirjan mukaan yrittäjän on tarjottava vähintään kunnallisen toimijan vastaavaa tasoa (Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja, Sitra, s. 5).
Yrittäjät eivät palveluntarjoajina millään pysty tuottamaan laadultaan hyvää henkilökohtaisen avun palvelua tämänhetkisillä palvelusetelin arvoilla. Kunnan velvollisuutena on myös valvoa vähimmäispalvelutasoa, Jääskeläinen on tiivistänyt selvityksessään lainsäädäntöä seuraavasti: ’’Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta (3 mom.)’’.Toivomme asian käsittelyä nopealla aikataululla, koska kyseessä on vammaisten perusoikeudet, jotka tällähetkellä vaarantuvat. Alan yrittäjät haluavat tarjota palveluita palvelusetelin kautta, mutta sen on oltava kaikille osapuolille kannattavaa, jotta varmistuu laadukas ja lainsäädäntöön sopiva henkilökohtainen avustus."