Gå till innehållet

Kommentoi henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 15
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 14.12.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Peruutetut käynnit

Plats för profilbild

Anonyymi
12. december 2022 klockan 8.55.18

Kaikissa muissa hyvinvointialueissa peruutetun käynnin osalta käytetään alla olevaa järjestelyä joka on reilu niin asiakkaalle kuin myös palveluntuottajalle. Ilman kyseistä järjestelyä palveluntuottajien olisi mahdoton sitoutua tilauksiin, sillä palkat tulisi maksaa sovituilta käynneiltä vaikka asiakas voisi käytännössä peruuttaa ne vain muutama minuutti ennen sovittua käyntiä. Pyytäisin korvaamaan nykyisen tekstiosan peruutuksista seuraavanlaisella joka on otettu toisen hyvinvointialueen sääntökirjasta:

"Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun avustuskerran ilmoittamalla Palvelusetelituottajalle peruutuksesta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Asiakkaan määräajassa perumia avustustapahtumia ei voi laskuttaa. "

Tämä tarkoittaa siis sitä että alle 24h peruutus on laskutettava käynti kokonaisuudessaan ja myös sellainen joka vähentää asiakkaan avustustuntimäärää normaalin käynnin mukaisesti (ei siis lisäkustannuksia tilaajalle).

Plats för profilbild

Anonyymi
12. december 2022 klockan 9.01.17

Pahoittelut, luin juuri toisen osion (kohta 2.1.), jossa peruutuksia käsitellään palvelutuottajan näkökulmasta. Haluan kertoa, että asiakkaan suoralaskutus tulisi 1) hyvin kalliiksi vähävaraiselle ja heikko-osaiselle asiakkaalle 2) erittäin työlääksi ja riitaisaksi palveluntuottajalle. Pyytäisin, että hyvinvointialue ottaisi saman tavan peruutuksien hoitamiseen kuin kaikki muutkin hyvinvointialueet, eli että peruutettu käynti vähennetään asiakkaan kuukausi/viikko tunneista ja se laskutetaan palvelusetelin kautta. Näin ollen kustannusvaikutus on +-0 hyvinvointialueelle (kun asiakkaan tuntimäärä vähenee) sekä reilu asiakasta kohtaan joka joutuisi nykyisen luonnoksen mukaan maksamaan omasta taskustaan peruutetun käynnin.

Lisäisin vielä, että en ole varma voiko tämän palvelun osalta edes vaatia asiakasta maksamaan itse peruutetusta käynnistä, sillä lain mukaan kyseistä palvelusta ei saa aiheutua asiakkaalle mitään kuluja.

Plats för profilbild

Hyvä huomio
14. december 2022 klockan 8.32.20

Anonyymi skrivet av:

Pahoittelut, luin juuri toisen osion (kohta 2.1.), jossa peruutuksia käsitellään palvelutuottajan näkökulmasta. Haluan kertoa, että asiakkaan suoralaskutus tulisi 1) hyvin kalliiksi vähävaraiselle ja heikko-osaiselle asiakkaalle 2) erittäin työlääksi ja riitaisaksi palveluntuottajalle. Pyytäisin, että hyvinvointialue ottaisi saman tavan peruutuksien hoitamiseen kuin kaikki muutkin hyvinvointialueet, eli että peruutettu käynti vähennetään asiakkaan kuukausi/viikko tunneista ja se laskutetaan palvelusetelin kautta. Näin ollen kustannusvaikutus on +-0 hyvinvointialueelle (kun asiakkaan tuntimäärä vähenee) sekä reilu asiakasta kohtaan joka joutuisi nykyisen luonnoksen mukaan maksamaan omasta taskustaan peruutetun käynnin.

Lisäisin vielä, että en ole varma voiko tämän palvelun osalta edes vaatia asiakasta maksamaan itse peruutetusta käynnistä, sillä lain mukaan kyseistä palvelusta ei saa aiheutua asiakkaalle mitään kuluja.

Katsoin esim. Soiten sääntökirjaa, jossa oli peruutuksista näin, mikä on minustakin asiakasystävällisempi ja sopii paremmin vaikeavammaisten erilaisiin elämäntilanteisiin.

3.6.1 Asiakkaan tekemä peruutus
Asiakas voi perua ennalta sovitun avustuskerran ilmoittamalla palveluntuottajalle peruutuksesta vii- meistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Tilaaja ei maksa näistä perutuista palvelutapahtumista.
Mikäli palvelun peruuttaminen tapahtuu tätä myöhemmin tai jää kokonaan peruuttamatta, kyseiselle avustuskerralle sovittu avustusaika katsotaan kokonaan toteutuneeksi. Tällöin asiakas menettää käyttämättä jääneen avustuskerran tunnit hänelle myönnetystä tuntimäärästä. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle, jos asiakas toistuvasti jättää perumatta sovitut avustuskerrat. Mikäli asiakkaalla on perusteltu syy peruttamatta jättämisellä hän voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, joka harkitse menettääkö asiakas tunnit tai ei.
Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle yllättävästä tapahtumasta, kuten sairastumisestaan tai sairaalahoitoon joutumisesta johtuvasta avustuskerran äkillisestä peruuntumisesta välittömästi tai heti kun se on mahdollista. Kyseisissä tilanteissa palveluntuottaja voi laskuttaa tilaajaa ensimmäisestä sovitusta avustusajasta. Muita sovittuja avustusaikoja tilaaja ei korvaa palveluntuottajalle.

On kohtuutonta vaikeuttaa usein vähävaraisen vammaisen elämää ja taloudellista tilannetta mahdollisella korvausvastuulla esim. sairastapauksissa, joita on nyt korona-aikana muutenkin ollut paljon enemmän ja herkemmin.