Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten (Vammaispalvelulaki, Sosiaalihuoltolaki) henkilökuljetuspalveluiden järjestämisohjeita

Pratbubbla 19
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Kuljetus palvelut

Plats för profilbild

Palvelun käyttäjä
11. december 2022 klockan 16.48.42

En kehuisi Rovaniemen mallia koska malli on sellainen käyttäjän kannalta että se ei juuri Huomioi käyttäjää eli käyttäjä ei ole millään tavalla sopimus osapuoli mielestäni olisi hyvä jos järjestelmä olisi sellainen että tietyistä kilpailutettu ista autoista saisi käyttäjä valita ja jollei homma toimi voisi käyttäjä vaihtaa Kuljetus tämä mielestäni parantaisi palvelun tasoa ja käyttäjä voisi ennakolta sopia tietyn kuljettajan kanssa asioista silloin lähenisi stressi siitä Tuleeko kyyti vai ei tämä olisi hyvä myös siksi että päällekkäisten keskus järjestelmien tarve vähenisi ja näin säästyisi varoja itse kuljetusten järjestämiseen ja tällä hetkellä vallitseva tilanne on se että yrittäjille ja kuljettajille muodostuu kustannuksia siitä kun järjestelmä Etsii halvinta autoa joka voi olla kaukanakin ainakin täällä pitkien välimatkojen pohjoisilla alueilla matkapalvelukeskus perustettiin aikoinaan sen vuoksi että oli väärinkäytöksiä nyky tilanteessa jossa on sähköiset järjestelmät väärinkäytöksiä ei mielestäni voi syntyä järjestelmä jota tällä Rovaniemellä käytetään ontuu minusta myös siksi että niin sanotut sopimus autot eivät juuri saa sanktioita siitä vaikka hylkäävät kyytejä ilmiö on varsin yleinen ainakin näin turistikauden vallitessa leipä tästä enempää kiitos