Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten (Vammaispalvelulaki, Sosiaalihuoltolaki) henkilökuljetuspalveluiden järjestämisohjeita

Pratbubbla 19
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Suunnittelu

Plats för profilbild

Suunnitelma
13. december 2022 klockan 11.56.35

Kuinka paljon on asiakkaita ja palveluntuottajia pyydetty osallistumaan suunnitteluun? On kuulemma suojatyövirkaa suorittava ollu taas suunnittelemassa pääosin koko homman.