Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten (Vammaispalvelulaki, Sosiaalihuoltolaki) henkilökuljetuspalveluiden järjestämisohjeita

Pratbubbla 19
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Huomioitavaksi

Plats för profilbild

Järjestötyöntekijä
13. december 2022 klockan 17.04.22

Kohdassa 6.2.2 Pitäisikö ohjeistaa myös miten toimitaan, jos tilattu ja viestillä kuitattu kyyti ei tulekaan?
Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista artikla 20 velvoittaa toteuttamaan “tehokkaat toimet” varmistaakseen vammaisille
henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen, muun muassa helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan.

Plats för profilbild

Nina
13. december 2022 klockan 20.52.43

Tilata mikä tahansa saatavilla oleva kyyti ja laskuttaa siitä palvelun tuottajaa.