Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten (Vammaispalvelulaki, Sosiaalihuoltolaki) henkilökuljetuspalveluiden järjestämisohjeita

Pratbubbla 19
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Huomioon otettavia asioita

Plats för profilbild

Yhteyshenkilö
14. december 2022 klockan 16.43.32

• Tuleeko jatkossa olemaan oikeus käyttää tiettyä taksia tai oikeus käyttää asiointiaikaa kuljetuspalvelumatkoilla.
• Miten järjestyy yhteydenpito Lapin kuntien/palvelualueiden, autoilijoiden ja matkojenyhdistelykeskuksen sekä asiakkaiden välillä, esim. ruuhkatilanteessa tai jos ohjelmisto ”kaatuu” ja kun taksi ei tulekaan. Miten ylipäätään varmistetaan riittävä tiedostus kaikkien näiden toimijoiden välillä.
• Järjestyykö suorasoitto-oikeus, pikamatkat, vakiotaksit myös tulevaisuudessa yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne huomioiden
• Miten päivitetään asiakkaiden profiilitiedot niin, että ne ovat aina ajantasaisia
• Miten välityskeskuksessa varaudutaan riittäviin resursseihin, mm. kesäloma-aikoina, sairaustapauksissa ym. yllättävissä tilanteissa.
• Mikä on alueella tosiasiallinen käytettävissä oleva autojen määrä ja mahdollistavatko autoilijoiden kanssa tehdyt sopimukset sen, että kuljettaja voi sulkea kuljettajasovelluksen milloin tahansa, jolloin autoja ei olekaan käytettävissä.
• Otetaanko myös ns. negatiiviset palautteet todesta, hyödynnetäänkö niitä kehittämisessä ja voivatko käyttäjät osallistua kehittämiseen, esim. asiakasraadeissa ja muissa säännöllisissä tapaamisissa.
• Miten varmistetaan vammaisen asiakkaan turvallinen matkustaminen, mm. pyörätuolin kiinnitys, ja turvavöiden asianmukainen käyttö. Vaaditaanko autoilijoilta esim. erityisryhmien kuljettajakoulutus.
• Miten omavastuuosuuden laskuttaminen tullaan toteuttamaan niin, että asiakas voi varmistaa laskun oikeellisuuden.