Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, KYSsin lääkäri, Sosiaalityöntekijä jne.

Pratbubbla 37
Diskussion | Viranomaisvalvontaliitto ry
Diskussionen har avslutats

Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, sairaala K:n lääkäri, sosiaalityöntekijä jne.

Basuppgifter

Avslutat: 30.6.2023

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

17. januari 2023 klockan 21.50.40. Kommentaren togs bort.

Användarens profilbild - Viranomaisvalvontaliitto

@Viranomaisvalvontaliitto
17. januari 2023 klockan 22.47.59

Hei,
Olen pahoillani huonojen kokemustenne vuoksi.
Mielenterveysdiagnooseja ei saa tehdä kuka vain viranomainen, ainoastaan psykiatri, eli psyykelääkäri.

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä periaatteita on viisi:

• Yhdenvertaisuusperiaate:
Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana.

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate:
Tämä periaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa käyttää harkintavaltaansa väärin, vaan ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Viranomainen ei siis saa käyttää valtaansa esimerkiksi vain oman henkilökohtaisen etunsa edistämiseen. Asiat tulee ratkaista vain lainmukaisilla perusteilla.

• Objektiviteettiperiaate:
Objektiviteettiperiaate tarkoittaa puolueettomuusperiaatetta. Viranomaisten päätösten tulee olla perusteltuja ja heidän on toimittava työssään puolueettomasti. Esimerkiksi valittaessa johonkin virkaan henkilöä, viranomainen ei saa suosia ystävää tai läheistään valinnassa.

• Suhteellisuusperiaate:
Suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomaisten toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toimenpiteiden on oltava välttämättömiä asian ratkaisemisen kannalta. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa yksityisen ihmisen oikeuksia ja etuja yhtään sen enempää, kuin on pakko. Esimerkiksi hallintoasian asianosaiselta ei saa vaatia enempää selvitystä, kuin on välttämättä tarpeen, ja sosiaalihuollossa täytyy aina valita lapsen suojelemiseksi sopivista toimenpiteistä lievin.

• Luottamuksensuojaperiaate:
Luottamuksensuojaperiaate on yksityisen ihmisen suoja julkista valtaa vastaan. Kun periaatetta noudatetaan, ihmiset voivat luottaa siihen, että viranomaisten ratkaisut ovat oikeita ja lainmukaisia. Viranomaisten asiakkaat voivat myös luottaa, että päätökset ovat pysyviä.

Ilmeisesti perheessänne on toimineet yli-innokkaat sosiaalityöntekijät ja siksi opiskelevat, kun vaikuttaa että syitä monenlaisiin toimiin lasun puolelta on vain vähän jos ollenkaan, mutta paljon rajoituksia, vanhempien ja etenkin isän kokonaisvaltaista vähättelyä ja asiakirjavirhemerkintöjä on runsaasti.

Mikäli sinulla ja lapsen äidillä ei ollut ennen sosiaalitoimen elämäänne puuttumista merkintöjä mielenterveydellisistä ongelmista, suosittelemme näiden kirjausten läpikäyntiä ja korjausvaatimusta puolueettomien psykiatrien tutkimusten jälkeen. Ihminen saa olla boheemi olematta mielenvikainen. Väärät kirjaukset on vaadittava todisteellisesti korjattaviksi.

Kyseessä näissä sosiaalitoimen puuttumisissa perheiden autonomiaan ja elämään on tarve ratkaista joko olemassa oleva tai keksitty perheen sisäinen ongelma. Se kummasta on kyse, selviää usein perheen ja vastaavan sosiaalityöntekijän historiaa avoimesti tutkailemalla. Siellä se syy on.

18. januari 2023 klockan 19.43.10. Svaret har tagits bort.

  • 10.2.2023 kl 16.46 @Admin modererade innehållet: Palvelun sääntöjen vastaista sisältöä

19. januari 2023 klockan 0.45.13. Svaret har tagits bort.

  • 10.2.2023 kl 16.45 @Admin modererade innehållet: Palvelun sääntöjen vastaista sisältöä

19. januari 2023 klockan 15.48.47. Svaret har tagits bort.

  • 10.2.2023 kl 16.46 @Admin modererade innehållet: Palvelun sääntöjen vastaista sisältöä

19. januari 2023 klockan 16.03.52. Svaret har tagits bort.

  • 10.2.2023 kl 16.45 @Admin modererade innehållet: Palvelun sääntöjen vastaista sisältöä

19. januari 2023 klockan 16.11.15. Svaret har tagits bort.

  • 10.2.2023 kl 16.45 @Admin modererade innehållet: Palvelun sääntöjen vastaista sisältöä