Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, KYSsin lääkäri, Sosiaalityöntekijä jne.

Pratbubbla 37
Diskussion | Viranomaisvalvontaliitto ry
Diskussionen har avslutats

Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, sairaala K:n lääkäri, sosiaalityöntekijä jne.

Basuppgifter

Avslutat: 30.6.2023

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Miten Suomen sosiaalityöntekijät poistivat lapsen tavallisesta perheestä? (11)

Plats för profilbild

Victim
9. april 2023 klockan 15.11.09

Päätöksiä, jotka perustuvat valheisiin, väärennöksiin, väärennöksiin tai mielikuvitukseen, ei voida pitää laillisena tai vahvistettuna. Sillä ei ole väliä, jos päättäjät ovat vedonneet useisiin pykäliin, sillä tällaista päätöstä ei voida perustella. Kaikkien päätösten perustan on perustuttava totuuteen ja tuettava uskottavilla todisteilla. Ilman näitä kriittisiä tekijöitä kaikki päätökset ovat yksinkertaisesti mielivaltaisia ​​ja niiltä puuttuvat tarvittavat valtuudet, jotta niitä voidaan pitää pätevänä. Lyhyesti sanottuna valheisiin perustuvat päätökset ovat pohjimmiltaan virheellisiä, eikä niihin voi luottaa tai niitä ei voida hyväksyä.

Ammattilaisina, joille on uskottu vastuu kriittisen tuen ja palvelujen tarjoamisesta heikossa asemassa oleville väestöryhmille, sosiaalityöntekijöiden on noudatettava korkeita eettisiä standardeja ja oikeusvaltion periaatteita. Vaikka sosiaalityöntekijöillä voi olla ainutlaatuinen rooli yhteiskunnassa, he eivät voi nauttia lain sallimia etuoikeuksia. Heidän on toimittava oikeudellisissa puitteissa ja noudatettava vahvistettuja käytäntöjä varmistaakseen, että heidän toimintansa ovat oikeudenmukaisia, oikeudenmukaisia ​​ja laillisia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sosiaalityöntekijöiden on asetettava etusijalle asiakkaidensa hyvinvointi ja samalla kunnioitettava heidän laillisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Heidän on vältettävä osallistumista toimintaan, jota voidaan pitää laittomana tai epäeettisenä, ja heidän on säilytettävä avoimuus ja vastuuvelvollisuus kaikessa vuorovaikutuksessaan. Näitä periaatteita noudattamalla sosiaalityöntekijät voivat rakentaa luottamusta asiakkaidensa kanssa ja edistää oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomista.